Sök på PC efter .DLL-filer

Hur man söker på din PC efter .DLL-filer:

I vissa fall flyttar, kopierar eller byter namn på andra DLL-filer i andra program. Du kan snabbt kontrollera din dator för att se om .DLL redan finns.

1. Välj först en enhet på din dator. (C:, D: etc.)

2. Ange nu filens namn i sökfältet. (Sök med eller utan .dll-förlängningen)

3. Kontrollera om .DLL hittades, det kan ta flera minuter att slutföra

  • Om du hittar .DLL, gör du en kopia och installerar om .DLL.
  • Om du hittar filnamnet (1) .dll, kopiera det och byta namn på det till filename.dll. Fortsätt med installationen av .DLL.
  • Om du hittar filename.dll är detta en komprimerad säkerhetskopia av .DLL Använd programvara som 7zip för att extrahera filen. Fortsätt med installationen av .DLL

Sök på PC efter .DLL-filer
0

Liknande artiklar

Lämna en kommentar